JoHeLa
                                    Jolkby-Heikkilä-Laajakallio

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 

Yhdistys toimii Jolkbyn – Heikkilän – Laajakallion alueen asukkaiden turvallisen ja viihtyisän
asumisen, monipuolisten palvelujen ja terveellisen ympäristön puolesta.
Yhdistys tukee lasten, nuorten ja aikuisten toimintamahdollisuuksia sekä varsinkin lasten ja
nuorten toiminnan kehittämistä.

LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA
Yhdistys tukee alueen lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja toiminnan kehittämistä.
Talviulkoilutapahtuma järjestetään lumi-/jäätilanteen mukaan helmi-maaliskuussa 2024.
Aikaisempina vuosina järjestettyjä monenlaisia liikunta- ja ulkoilutapahtumia järjestetään
mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistys anoo toiminta-avustusta kunnalta.

NUORISOTOIMINTA
Asukasyhdistys on varannut Laajakallion nuorisotilasta käyttöönsä maanantai- ja keskiviikko- ja
perjantai-illat. Maanantaisin ja keskiviikkoisin alueiden vanhemmat asukkaat (aikuiset ja
isommat lapset) voivat tulla pelaamaan biljardia, keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja
katsomaan TV:tä. Molempina iltoina on yhdistyksen jäseniä ohjaamassa toimintaa.
Perjantai-illat ovat nuorteniltoja. Nuorisotila on tällöin käytössä eri ikäisille nuorille. Klo 17-19
on varattu 3-6 luokkalaisille ja 17-21 7-9 luokkalaisille. Paikalla on nuorten vanhemmista,
asukkaista ja hallituksen jäsenistä koottu ryhmä valvomassa toimintaa.
Etsimme nuorten toiminnnasta kiinnostuneita henkilöitä joukkoomme toimimaan valvojina.
Nuorten illat tehdään yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia nuoriso- / junioritapahtumia.

YMPÄRISTÖTOIMINTA
Asukasyhdistys järjestää toukokuussa ympäristöpäivän siivoustalkoineen, jätelavoineen ja
tuolloin toimii myös kasvienvaihtopiste.
Yhdistys on aiempina vuosina istuttanut kasveja ja hankkinut kukkasipuleita kaikille kolmelle
alueelle ja tätä toiminta jatketaan tulevanakin vuonna.
Yhdistys anoo talkoomäärärahoja ympäristönsuojelutoimintaan kunnalta.
Yhdistys on hankkinut peräkärryn, jota voidaan käyttää mm. ympäristö- ja talkoopäivinä
jätteiden poisviemiseen ja vuokrata asukkaiden käyttöön.
ALOITTEET JA LAUSUNNOT
Yhdistys seuraa alueidensa kaavoitusta ja palvelujen kehittymistä. Asukasyhdistys voi tehdä
aloitteita kunnalle asukkaiden toivomusten mukaan sekä antaa lausuntoja, joita yhdistykseltä
pyydetään.

TIEDOTUSTOIMINTA JA JÄSENHANKINTA
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan alueen asukkaille käyttäen alueilla olevia
ilmoitustauluja, yhdistyksen fb-ryhmää, sekä yhdistyksen kotisivuja.
Keväällä alueiden asukkaat saavat sähköpostitse tai postilaatikkoon ja yhdistyksen kotisivujen
kautta yhdistyksen toiminnasta kertovan tiedotteen, jossa on myös kutsu kevätkokoukseen ja
asukasiltaan.Kutsu kevät- ja syyskokoukseen julkaistaan myös yhdistyksen fb-ryhmässä.
Erilaisilla tapahtumilla aktivoidaan alueiden asukkaita mukaan toimintaan.
Yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä sekä syys- että kevätkokouksissa.
Yhdistyksellä on tarkoitus jatkaa yhteistyötä kunnan ja koulujen kanssa erityisesti huolta
aiheuttavista asioista Laajakallion ja Heikkilän alueella.
Yhteistyötä muiden alueella toimivien yhdistysten ja kunnassa toimivien asukasyhdistysten
kanssa jatketaan.

MUU TOIMINTA
Yhdistys pyrkii luomaan sellaista toimintaa, jossa asukkaat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja näin
myös osaltaan parannetaan alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Yhdistys pyrkii järjestämään tapahtumia asukkaiden aktivoimiseksi esimerkiksi
kirpputoritapahtumia.
Yhdistys järjestää joulun avauksen adventin tienoilla.